Gratis redigerbare arbeidsplaner:
* Vg1 elektro og datateknologi: forslag på nya arbeidsplaner i forhold til de nye lærebøkene. 
* Vg2 elenergi og ekom: forslag på nya arbeidsplaner i forhold til de nye lærebøkene. 

Vg1 elektro og datateknologi: nye oppdaterte lærebøker i elenergi og styresystemer (2022) og elektroniske kretser og nettverk (2022) er ferdige. Nye forslag på arbeidsplaner tilpasset de oppdaterte bøkene.

Vg2 elenergi og ekom: nye oppdaterte lærebøker i elenergisystemer (2022) og styresystemer (2022). Nye forslag på arbeidsplaner tilpasset de oppdaterte bøkene. 

For å få tilgang til de nye arbeidsplanene register dere på denne linken.

 

Arbeidsplanene:

* Nivåtilpasset - Arbeidsplanene er nivåtilpasset/nivådifferensiert i tre nivåer. Ulike nivå er laget etter forskjellige vanskelighetsgrader.

* Kalenderfunksjon - Arbeidsplanene er plassert ut over skoleåret i en kalenderfunksjon.

* Sidetall - Arbeidsplanene har henvisninger til sidetall i lærebøker.

* Redigerbare - Arbeidsplanene kan redigeres og tilpasses av hver enkelt lærer.

* Det er mulig å lage egne arbeidsplaner for fag som ikke har ferdige forslag.

 

Hver enkelt lærer søker om brukernavn og passord for sin klasse.
Klassen får eget område slik at læreren/lærerne kan forandre på sine arbeidsplaner.
Lærerne kan også opprette nye brukere til elevene. Elevene logger seg på, slik at de kan se arbeidsplanene.

Arbeidsplanene er laget til fagene:
Vg1 elektro og datateknologi: Ferdige forslag til Elforlaget sine lærebøker. 
Vg2 Vg2 elenergi og ekom: Kommer forslag tilpasset ny læreplan og lærebøkene til Elforlaget.

Lærere får gratis brukernavn og passord på denne linken 
HUSK Å KONTROLER "Useriøs e-post" / "Spam" FOR SVAR. Målet er å svare innen 24 timer! Legg til mailadressen: eloppgaver@gmail.com i deres "kontaktliste" / "mine kontakter" 

Hjelp - Last ned og lagre pdf-filen før du åpner den: Hjelp til registrering

Se www.elressurs.no for flere ressurser. Her er ressurser til bøkene og praksisoppgaver.